Föreläsning i tillgänglighet och bemötande

Våra coacher har lång erfarenhet och kunskap inom området synnedsättning. De föreläser om tillgänglighet och/eller om bemötande av personer med synnedsättning. Föreläsningen kan enkelt kombineras med våra övriga event för att få en komplett bild av hur det kan upplevas att inte se.

Föreläsningen passar er som vill fördjupa era kunskaper om tillgängliga miljöer såväl inomhus som utomhus. Deltagarna får även tips på hur man kan underlätta bemötandet av personer med synnedsättning.

Föreläsning
i tillgänglighet och bemötande
Tid: 30-60 min
Deltagare: 8-120
Startavgift: 5 000-19 500 kr
Priser exkl moms.