Insiktsutbildning

En insiktsutbildning innebär att deltagarna får testa hur de upplever att förlora delar eller hela sin syn. Övningen sker under en kort stund i en trygg miljö. Med hjälp av simulerad synnedsättning (fingerad optik) och genom att använda den vita käppen får deltagarna testa sin närmiljö för att ”se” om den är tillräckligt tillgänglig. Deltagarna kan testa sina digitala tjänster med hjälp av den fingerade optiken.

Genom en självupplevd känsla kan man lättare ”se” hindren och möjligheterna.

Vi skräddarsyr utbildningen tillsammans, så det passar just ert ändamål.