Sinnesjakt

En perfekt aktivitet för kickoff eller på aw’n. Ni delas in i mindre grupper som ”tävlar” mot varandra i en sinnesjakt där fokus ligger på att använda alla sinnen – utom synen. Deltagarnas lukt, smak och känselförmåga sätts på prov. Allt sker såklart i mörker med erfaren coach som vägleder genom alla moment.

Det här lättsamma och roliga eventet ger deltagarna övning i kommunikation och samarbete.

Toppen för den nya gruppen som inte känner varandra så väl men även ett roligt tävlingsmoment för gruppen som känner varandra sedan länge.

Sinnesjakt
Tid: 60 min
Deltagare: 8-50 personer

Sinnesjakt: Testa doft och smak
Testa doft och smak.
Sinnesjakt: Testa känseln
Testa känseln.